Intellektika eesmärgiks on pakkuda eri vanuserühmadest külastajatele võimalust tutvuda edasiõppimisvõimalustega gümnaasiumides ning kutse- ja kõrgkoolides, saada teavet kodu- ja välismaiste õppimis-, praktika- ja täiendkoolitusvõimaluste kohta ning jagada karjäärinõu. Koostöös eksponentidega loome sündmuse, kus saadakse vastused edasist haridusteed või karjäärivalikut puudutavatele küsimustele, et seeläbi kujundada juba teadlikumalt oma karjääri.

Haridus- ja karjäärimess Intellektika toimub 17. veebruar 2022.

COVID-19 pandeemia on mõjutanud ka haridus- ja karjäärimessi Intellektika. Esialgselt 11. veebruaril toimuma pidanud mess lükkus esmalt 18. märtsile ning seejärel 29. aprillile. Tänaseks on selge, et järjekorras 29ndal Intellektikal kohtume alles järgmisel aastal.

Messi teemad: kutseharidus, kõrgkoolid, õppimine välismaal, ettevõtlus- ja karjääriala, noorteorganisatsioonid, seminarid ja töötoad.

Asukoht

Korraldaja info

AS Tartu Näitused
+372 7421793
info@tartunaitused.ee
www.intellektika.ee