Nagu juba traditsiooniks saanud, ootame erineva suunitlusega kauplejaid ning rohkelt ostjaid. Päevale annab hoogu “Curly Strings”, laadaoksjon ja õnneloos! Lüganuse Maarahva Laat toimub 04.09.2021.

Laadale kauplema ootame käsitöö, istikute, loomade, tarbekaupade, toiduainetega jne.

Asukoht

Korraldaja info

MTÜ Lüganuse Küla Selts
53557559
lyganusekyla@gmail.com